Talint én persoanlike ûntjouwing

De JDOF is in mearjierrige oplieding foar jong dûnstalint. By de JDOF kinne jonge dûnsers har passy en talint foar dûns fierder ûntwikkelje nei in heech nivo. As jo ​​profesjoneel mei dûnsjen wolle, is de JDOF de optimale tarieding foar audysjes foar MBO- of HBO-beropsûnderwiis.

Wy dogge dit fia in ferfine kombinaasje fan technyske lessen, leare te meitsjen en te presintearjen, persoanlikheidsûntwikkeling en sterke yndividuele begelieding.

Foarútgong en begelieding

Hoe sjocht de begelieding der by de JDOF út, hoe wurdst beoardiele en wat kinst eins dwaan mei dizze oplieding?

Lês alles oer de begelieding

Fierder in dûns?

Leafde foar it dûnsjen? Wolsto mear mei dûns dwaan? En wennest yn Fryslân?
Dan is de JDOF der foar dy!

Kom audysje dwaan en lit sjen wasto kinst!

Meld dy no oan

Subsydzjes en sponsors

Dizze ynstellingen en bedriuwen stypje de JDOF troch har finansjele bydrage.