Wy liede ús talinten nei in heger nivo

Jeugd Dans Opleiding Fryslân

Tilt dy op!

Alles oer de oplieding

Leerlingen oan 'e JDOF folgje 40 wiken per jier in fêst programma, wêryn wyklikse lessen klassyk ballet, moderne dûns en jazzdûns wurde kombineare mei blokken, dûnsimprovisaasje en koreografy.

De JDOF is in oplieding fan 3 jier wêryn de leerlingen seis oant njoggen oeren yn 'e wike les folgje, ferdield oer twa of trije dagen. Foarôfgeand oan de training folgje studinten it tariedende jier. Yn dit jier folgje se neist de lessen op 'e eigen dûnsskoalle les op' e JDOF op'e sneontemiddei. Sels nei it tariedende jier dûnsje de leerlingen faak troch op har eigen dûnsskoalle.

Yn prinsipe foltôgje studinten har training oan 'e JDOF nei it tredde jier. De JDOF biedt in topgroep foar studinten dy't noch in jier moatte brêge foardat se kinne trochgean nei in programma foar heger beropsûnderwiis. Yn dit jier folgje studinten technyske lessen en wurde se taret op 'e audysjes fan nasjonale opliedingen. Dit topjier is iepen foar alle avansearre Fryske dûnsers.  Hoewol de topgroep iepen is foar elkenien, is in audite ferplicht om talitten te wurden.

 

Opbouw van de opleiding

Voorbereidend jaar

Voorafgaande aan de driejarige opleiding is het voorbereidende jaar. Een jaar waarin je kunt wennen aan het ritme van extra lessen op hoog niveau. De lessen zijn iets korter en alleen op de zaterdagmiddag. Ook de leerlingen van het voorbereidende jaar doen mee aan alle activiteiten van JDOF.

De lessen van de leerlingen in het voorbereidende jaar zijn op zaterdag van 12.30-17.00 uur.

1e jaar

Les klassiek ballet plus een half uur spitzenles, les moderne dans, les jazz- show dans en lesblokken improvisatie en urban

De eerstejaars trainen op dinsdagavond van 17.15 - 21.00 uur en op zaterdagmiddag van 12.30-15.45 uur.

2e jaar

Les klassiek ballet plus een half uur spitzenles, les moderne dans, les jazzdance dans en lesblokken urban en show.

De tweedejaars trainen op donderdagavond  van 17.15 - 21.00 uur en op zaterdag van 9.00-12.15 uur

 

3e en Top-jaar

3e jaar

Les klassiek ballet plus een half uur spitzenles, les moderne dans, les jazzdance dans, choreografie en lesblokken urban en show. De derdejaars doen ook mee aan projectmatige activiteiten en krijgen auditiebegeleiding. De derdejaars trainen op donderdagavond van 17.15 - 21.00 uur  en op zaterdag van 9.00 - 12.15 uur.

Derdejaars kunnen hun lesprogramma uitbreiden naar 6 lessen (9,5 uur per week) door aan te sluiten bij de Topgroep.

Topgroep

Les klassiek ballet, les moderne dans, les jazzdance en auditiebegeleiding. 

De TOP groep traint op dinsdagavond van 17.15 - 20.30 uur.

 

We geven veel aandacht aan de volgende

Dansstijlen

Moderne dans
Jazzdans
Klassiek ballet
Andere dansstijlen
Andere workshops

Alles over de dansstijlen

Trening

Besjoch de ferskate programma's hjir

Subsydzjes & sponsors