Wy liede ús talinten nei in heger nivo

Jeugd Dans Opleiding Fryslân

Tilt dy op!

Alles oer de organisaasje

De Jeugd DansOplieding Fryslân is in trije jieriche training foar jong dûnstalint yn Fryslân en is ûnderbrocht yn Neushoorn Kultureel Sintrum yn Ljouwert. It hiele jier wurde op in heech nivo lessen jûn yn ferskate dûnsstilen.

Kerntaak

De kearntaak fan de JDOF is Frysk jong dûntalint tusken 12 en 18 jier op te
lieden ta alsidige en selsbewuste dûnsers dy't yn 'e rin fan trije jier har talint sa ûntwikkele hawwe dat se ree binne foar in fierdere karriêre yn' e dûnswrâld thús en / of yn it bûtenlân.

 

By de JDOF groeie studinten yn har selsbetrouwen en lichemsbewustwêzen. Dûns is de manier foar har om har úterjen, te learen gear te wurkjen, te kommunisearjen en wille te hawwen. De studinten binne net allinich talintearre, mar ek ongelooflijk motivearre.

In gearwurking mei it bestjoer bepaat de Artistike Ried  de ynhâld fan 'e oplieding. Hokker dosinten jouwe hokker lessen oan hokker klassen? Sa wurdt bygelyks ek sjoen hoe't talintfolle jonge dosinten en koreografen ynset wurde kinne yn 'e oplieding. De Artistike Ried begeliedt dizze jonge learkrêften en koreografen.

De learkrêften, koreografen en artistike ried foarmje tegearre in sterk team dat de studinten op in profesjonele manier helpt by it  ûntwikkeljen fan har talinten.

 

Fisy

Mei dûns kinne jo emoasjes of tinzen trochbyldzje fia beweging. Dûns is dêrom in universele taal, wêrmei't de dûnseres de taskôger kin bewege, fernuverje of fersteure. Dûns is net langer in searje stappen, mar is "ferheft ta keunst".

Dizze fisy op dûns is fan essensjeel belang foar de JDOF; want dat is wat wy ús studinten wolle leare. In fabulous technyk allinich is hjir net genôch foar. Yn dûns is in goed ûntwikkele teatrale persoanlikheid like wichtich. De JDOF wol in plak wêze wêr't Frysk dûnstalint útdage wurdt om him op al dizze gebieten en op heech nivo te ûntwikkeljen.

De JDOF ûnderskiedt him fan oare Fryske dûnsskoallen en is der in oanfolling op dy't dûns yn 'e breedste sin leart.

Missy

Asto fan ​​dûns dyn berop meitsje wolst, dûnsje dan by de JDOF.

De JDOF tilt dy op!

Mei dat útgongspunt wolle wy talintfolle jonge Fryske dûnsers helpe om har fierder te ûntwikkeljen. De artistike en persoanlike ûntwikkeling fan 'e dûnsers is like wichtich as har dûns technyske feardigens. Want as jo wirklik trochgean wolle mei dûns, moatte jo josels ûnderskiede yn alle trije gebieten.

De JDOF wol Fryske dûnstalinten in training oanbiede wêryn dizze brede ûntjouwing sintraal stiet. De kwaliteit dy't wy foarstelle is heech; oan 'e ein fan' e training binne ús studinten taret op in dûnsberopsoplieding op MBO- of HBO-nivo. Wy beskôgje ús dan ek as in (ûnôfhinklike) foarôfgeand oplieding.

Trening

Besjoch de ferskate programma's hjir

Subsydzjes & sponsors